Dersler ve uygulama notları

Aşağıdaki derslerin saha uygulaması sırasında tutulan notlar her dersin altında verilmiştir. Saha notları ders malzemelerinin uygulama aşamasında gerekli hazırlıklar, olası aksaklıklar ile ilgili bilgi ve uyarıların yanısıra uygulamalardan fotoğraflar ve video ropörtajları içeriyor. Nu dersleri uygulamak isteyen eğitmenler öncelikle saha notlarını incelemelerini tavsiye ederiz.

Önyükleme 1 Bilgisayar programlamaya giriş: Bu ders basit bir bilgisayar oyununun nasıl yapılacağını inceleyerek ilerler. Bu incelemenin bir parçası olarak koordinat sistemleri, konum ve hız, bunlarla ilgili gemoetrik kavramlar incelenir. Ayrıca çarpışma, ödüle ulaşma gibi işlemlerin kavramsallaştırması için mantıksal işlemler kullanılır. Bütün bu matematik ve fizik kavramları Racket veya WeScheme programlama dili ile fonksiyonlar tanımlanarak uygulanır. Önce basit animasyonlar yapan öğrenciler dersin sonunda kendi tasarladıkları karakter ve temalardan bir bilgisayar oyunu kodlamış olurlar. Bu ders 2015-2019 arası sahada uygulanmıştır. Bu uygulamaların çoğu Nesin Matematik Köyü'nde bir haftalık (5 gün x 6 saat) program olarak yapılmıştır.

Önyükleme 1 Uygulama Notları

Önyükleme 2 Bilgisayar programlama 2: Bu derste öğrenciler programlama konusunda derinleşirler. Önyükleme 1'de edinilen temellerin üstüne klavye ve fare gibi olaylara tepki verme ve en önemlisi veri yapıları eklenerek daha ileri düzey bir oyun oluşturulur. Bu dersin temel katkısı gerçek olguları temsil edecek veri yapılarını tasarlayan ve kullanan kodların tasarımıdır. Bu ders 20152019 arası her yaz Nesin Matematik Köyü’nde bir haftalık (5 gün x 6 saat) program olarak uygulanmıştır.

Önyükleme 2 Uygulama Notları
    Henüz Uygulama notu bulunmuyor